0919.779.441 0933.779.441

SODIUM LIGNOSULPHONATE

SODIUM LIGNOSULPHONATE

  là nguyên liệu chính thích hợp cho nhiều ứng dụng trong dệt , phụ gia bê tông hỗn hợp, ngành công nghiệp dầu mỏ, thuốc trừ sâu, carbon đen, thức ăn động vật, và gốm sứ..vv...
 
1. Trong lĩnh vực phụ gia bê tông, các dòng sản phẩm natri lignosulphonate có thể được áp dụng phổ biến như chất giảm nước cho bê tông hỗn hơp . Các sản phẩm có thể được áp dụng trực tiếp như là phụ gia trong bê tông. Hơn thế nữa, Sodium linosulphonate cũng là hợp chất hữu cơ có tác dụng điều chỉnh nước cho hỗn hợp như chuỗi naphthalene và chuỗi Melamine ..vv ...Và nó cũng lý tưởng cho việc kéo dài thời gian ninh kết, phụ gia trợ bơm vv...

2. Natri lignosulphonate có thể được sử dụng như là phôi Tăng cường trong các lĩnh vực gốm sứ và vật liệu và refractory. Nó có thể tăng tính lưu động của hồ xi măng và vì vậy nâng cao sức mạnh của các hỗn hợp.

3.Trong lĩnh vực sản xuất than đá, các hợp chất natri lignosulphonate có thể được sử dụng như là nguyên liệu kết dính chính .
4.Trong nông nghiệp, các natri lignosulphonate có thể được áp dụng như là phụ gia phân tán của thuốc trừ sâu và pelleting Adhesives phân bón và feedstuffs.

Tiêu chuẩn đóng gói:
25kg net / Bao

Dữ liệu kỹ thuật

Description

Brown powder

PH value

7.0-11.0

Dry maters(%)

95±2

Water-insoluble substance(%)

1±0.5

Reducing matters(%)

6±2

Sulphate(%)

2-5

Calcium and magnesium content(%)

0.3-1.5

Sodium Lignosulphonate assay(%)

45-60

Heat resisting

4-5 degree(130 deg.C)

 

 
Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm

Đối tác khách hàng