0919.779.441 0933.779.441

RADIOLITE 700

RADIOLITE 700

 Radiolite 700 - Japan 
 

Tên hàng: Radiolite 700 

Tên thường gọi: Bột Trợ Lọc 

Quy cách: 20k/bao đựng trong bao giấy 

Màu sắc: bột mịn màu trắng

QUALITY and ANALYSIS CERTIFICATE 

Moisture                                                                     0.50%

]Purity                                                                SiO2 89.8% 
Ignition los                                                                 0.60% 
Specific gravity                                                                  2.1 
Filtration flow-rate index                                                    2.1 
Average diameter of capillary in the cake                    5.8 micron 
PH                                                                                 8.8 
  Particle size distribution (micron,%)                                           

  • 40                   33.3
  • 40-20                30.1
  • 20-10               20.3 
  •     10-5                  9.25-2   
  •    4.62                2.5     
Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm

Đối tác khách hàng