0919.779.441 0933.779.441

Potasium Nitrate KNO3 99.20%

Potasium Nitrate KNO3 99.20%

goại quan   :        tinh thể bột màu trắng

đặc điểm       :       dễ tan trong nước và dung dịch amoniac, không tan trong cồn nguyên chất

công dụng     :       kích thích cây ra bông, giúp cây cứng cáp, đối với cây ăn trái chống rụng trái non, đối với cây lúa giúp cây

                              sáng hạt. nâng cao hiệu quả trong sử dụng phân bón trong ngành nông nghiệp

Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm

Đối tác khách hàng