0919.779.441 0933.779.441

NH4OH 18-22%

NH4OH 18-22%

XUẤT XỨ: VIỆT NAM
QUY CÁCH: 215 LÍT/PHI
Dùng trong nghành dệt nhuộm, xima, phân bón, cao su...
Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm