0919 779 441 0933 779 441

KNO3 - POTASSIUM NITRATE

KNO3 - POTASSIUM NITRATE

 

 Ngoại quan: Tinh Thể màu trắng không màu

 

 

Tính chất: Tan nhiều trong nuớc, Kali Nitrate phân huỷ ở nhiệt độ cao tạo thành Kali Nitric và giải phóng khí oxi, có tính chất oxi hoá mạnh

 

 

 

Công Thức: KNO3

 

Qui cách: 25kg/bao
Xuất xứ: isairen/jocdan
Ứng dụng :Làm phân bón cung cấp nguyên tố kali và nitơ cho cây trồng, bảo quản thực phẩm trong công nghiệp, phụ gia trong thực phẩm.
Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm