0919 779 441 0933 779 441

HÓA CHẤT Nalco- DÙNG CHO NỒI HƠI, THÁP GIẢI NHIỆT

HÓA CHẤT Nalco- DÙNG CHO NỒI HƠI, THÁP GIẢI NHIỆT

 Nalco là thương hiệu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực cung cấp hóa chất cho việc xử lý chống ăn mòn, cắu cặn… trong hệ thống Boiler, Cooling tower, Chiller…Sản phẩm củaNalco đã và đang được sử dụng khắp các châu lục.

1. Nalco 90® : Sử dụng trong hệ thống kín.

2. Nalco 214® : Dùng điều chỉnh độ PH, sử dụng cho nồi hơi, xử lý nước.

3. Nalco 352® : Bảo vệ đường ống ngưng tụ dùng trong nồi hơi.

4. Nalco 356® : Bảo vệ đường ống ngưng tụ dùng trong nồi hơi.

5. Nalco 750® : Chống sôi và tạo bọt khi sôi trong hệ thống nồi hơi.

6. Nalco 780® : Chất lọc oxy phân tử trong hệ thống nồi hơi.

7. Nalco 1336® : Chất chống ăn mòn cho tháp giải nhiệt và hệ thống khép kín.

8. Nalco 1700® : Chất khử Oxy cho nồi hơi.

9. Nalco 1720® : Chất khử Oxy cho nồi hơi.

10. Nalco 2495® : Chất dùng để tách dầu và nước, dùng trong công nghiệp thép và lọc hóa dầu.

11. Nalco 3430® : Chất diệt vi sinh bên trong tháp giải nhiệt.

12. Nalco 7208® : Dùng trong công nghệ xử lý nước trong nồi hơi.

13. Nalco 7308® : Chất dùng để phân tán đầu và mỡ.

14. Nalco 7320® : Chất hạn chế vi sinh vật trong hệ thống khép kín.

15. Nalco 7330® : Dùng để diệt vi sinh trong tháp giải nhiệt.

16. Nalco 7348® : Chất phân tán vi sinh cho tháp giải nhiệt.

17. Nalco 8187® : Hóa chất sử dụng xử lý nước uống.

18. Nalco 8338® : Chất chống ăn mòn dùng trong hệ thống kín.

19. Nalco 8349® : Chất chống ăn mòn trong quá trình xử lý sơ cấp hệ thống tháp giải nhiệt.

20. Nalco 22310®: Chất chống đóng cáu cặn dùng trong hệ thống nồi hơi.

21. Nalco 73202®: Chất sử dụng trong hệ thống tháp giải nhiệt.

22. Nalco 90001®: Chất chống rêu tảo dùng trong tháp giải nhiệt.

23. Nalco 19PULV®: Khử Oxy cho nồi hơi, chống ăn mòn cho nồi hơi.

24. Nalco 3DT104® : Chất đa chức năng dùng trong xử lý nước trong tháp giải nhiệt.

25. Nalco 3DT129® : Chất chống ăn mòn và cáu cặn dùng trong hệ thống tháp giải nhiệt một chiều.

26. Nalco 3DT190® : Chất lọc nước trong tháp giải nhiệt.

27. Nalco 3DT288® : Chất chống ăn mòn và cáu cặn dùng trong tháp giải nhiệt.

28. Nalco 66PULV® : Dùng tẩy rửa hệ thống, khử oxit sắt trong đường ống.

29. Nalco 71D5PLUS®: Hóa chất đa dụng sử dụng để chống tạo bọt trong xử lý nước thải, nước trong tháp giải nhiệt.

30. Nalco Elimin-Ox® : Chất hữu cơ sử dụng để chống ăn mòn với tác dụng lọc oxy và bảo vệ bề mặt đường ống kim loại.

31. Nalco 9901® : Chất làm tăng khả năng kết tủa của hợp chất rắn của nước, làm đặc bùn và khử nước trong bùn.

32. NalprepIII® : Sử dụng trong xử lý nước dùng trong nồi hơi.

33. Nalco PermaTreat®: Chất chống đóng cáu cặn trong hệ thống màng lọc RO.

34. Nalco ST40® : Chất khử vi sinh dùng trong hệ thống tháp giải nhiệt, hệ thống làm sạch không khí và hệ thống trao đổi nhiệt bằng phương pháp Pasteur.

35. Nalco TriAct1800®: Chất chống ăn mòn dùng trong hệ thống hơi và hơi nước của nồi hơi. Trung hòa các hơi, khi ga mang tính axit trong hệ thống ngưng tụ.

Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm