0919 779 441 0933 779 441

DOLOMITE TRẮNG SỮA - CaMg(CO3)2

DOLOMITE TRẮNG SỮA - CaMg(CO3)2

 DOLOMITE TRẮNG SỮA - CaMg(CO3)2

Qui Cách:  50Kg/Bao
Công Thức:  CaMg(CO3)2

Ngoại Quan:  Dạng Bột Màu Trắng Sữa
Ứng Dụng:  

dùng trong các ngành công nghiệp như Cao su, Gốm sứ, Nhựa, Sơn, Phân Bón, thức ăn gia súc

Với thông số kỹ thuật cơ bản:

+ Tổng hàm lượng Ca, tính theo CaO : 34%

+ Tổng hàng lượng Mg, tính theo MgO : 18,6 %

+ Độ mịn qua sàng 125 micron : 97,35 

Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm