0919.779.441 0933.779.441

Ca(OCL)2-CALCIUM HYPOCHLORIDE

Ca(OCL)2-CALCIUM HYPOCHLORIDE

  Ngoại Quan: Bột trắng hoặc hạt trắng mờ

Công Thức:  Ca(OCl)2
Qui cách: 45kg/thùng
Xuất xứ: Nhật bản
Ứng dụng : Dùng trong công nghiệp diệt khuẩn, xử lý nước, tẩy trắng bột giấy vải sợ, nuôi trồng thuỷ sản

Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm

Đối tác khách hàng