0919.779.441 0933.779.441

BENTONITE

 BENTONITE NĐ DMC®

 

1. Mô tả:

Bentonite NĐ DMC® là khoáng sét được hoạt hóa. Là chất bột bột mịn màu vàng.

 

2. Tiêu chuẩn chất lượng:
     -  Tỷ trọng:                         1.063g/cm3
     -  Tỷ khối:                           800 - 960 kg/m3

     -  pH trong nước:               < 9

     -  Tính hòa tan:                   Không tan trong nước nhưng phân tán để tạo thành vữa

 

STT

TÊN CHỈ TIÊU

ĐƠN VỊ

YÊU CẦU

KẾT QỦA

1

Tỷ trọng dung dịch

g/cm3

1.063 max

1.058

2

Hiệu suất thể tích

m3/tấn

10 min

10.86

3

Hàm lượng cát tổng

%

6 max

2.5

4

Phần còn lại trên sàng 200 mesh

%

10 max

0.5

5

Thể tích nước lọc

ml/30 phút

20 max

17.4

6

Độ ẩm

%

11 max

9.5

 

 

3. Phạm vi sử dụng:

Bentonite NĐ DMC® dùng trong công nghệ khoan cọc nhồi, phục vụ các công trình xây dựng, khuôn đúc.

 

4. Yêu cầu về môi trường và an toàn:
Bentonite  NĐ DMC® không độc và vô hại trong môi trường sinh thái. Khi vận chuyển nên dùng tạp dề, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ mắt.

 

5. Đóng gói:
Đóng gói: 1 tấn

Sản phẩm cùng nhóm

Đối tác khách hàng