0919.779.441 0933.779.441

ACID PHOSPHORIC 85 %

ACID PHOSPHORIC 85 %

Phosphoric Acid
Nồng độ: 85%
Công thức hóa học: H3PO4
Đóng gói: 35kg/cal
Xuất xứ: China- Việt Nam
Giá: Liên hệ
Dùng trong: Phân bón|Xử lý bề mặt kim loại
Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm