0919.779.441 0933.779.441

ACID FLO

ACID FLO

Flo Acid
Nồng độ: 55%
Công thức hóa học: HF
Đóng gói: 25kg/cal
Xuất xứ: China
Giá: Liên hệ
Dùng trong: Xử lý bề mặt kim loại
Giá : Liên hệ

Sản phẩm cùng nhóm